Deň matiek

Dňa 21.05.2023 sa v sále kultúrneho domu obce Utekáč, uskutočnil program pri príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa v ňom deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Utekáč a taktiež aj žiaci Súkromnej základnej školy Utekáč.