Galéria

Rozlúčka s predškolákmi a s pani učiteľkou Zuzkou

Deň detí v MŠ

Ukončenie projektu – Evička nám ochorela

Deň matiek

Deň Zeme v MŠ

Deň Zeme

Deň narcisov

Veľkonočná výzdoba

Veľká noc v materskej škole

Okresné kolo vo vybíjanej

DEŇ VODY

Beseda so spisovateľom

MDŽ

Hviezdoslavov Kubín

Fašiangový karneval a sprievod

Karneval v materskej škole

Lyžiarsky výcvik 2023

Vianočné vystúpenie

Šantenie v snehu

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

Vianočné tvorivé dielne

Mikulášska exkurzia do Bratislavy

Mikuláš 2022

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

Vystúpenie – Úcta k starším

Školský pohár vo futbale

Jesenné upratovanie detí MŠ

Tvorivosť a fantázia žiakov v prírode

Divadelné predstavenie: Danka a Janka

Účelové cvičenie

Náborová akcia SZUŠ

Hasičské cvičenie

Kŕmenie zajačikov

Deň Zeme v MŠ

Veľkonočný deň v MŠ

Siatie žeruchy v MŠ

Svetový deň Downovho syndrómu

Karneval v MŠ

Valentín v MŠ

Šantenie v snehu – MŠ

Oslavy 77. výročia oslobodenia obce Utekáč

Mikuláš 2021

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

SZUŠ Heuréka deťom – zábavné dopoludnie

77. výročie SNP

Rozlúčka s predškolákmi 2021

Mikuláš 2020

Deň žien