O materskej škole

Charakteristika materskej školy

   Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Utekáč je jednotriednym zariadením. Poskytuje celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania deťom od 2,5 do 6 rokov, podľa potrieb zákonných zástupcov detí. Taktiež ponúka možnosť individuálnej formy vzdelávania pre deti, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné. Kapacita materskej školy je 19 detí. Výchovu a vzdelávanie poskytuje učiteľka materskej školy a zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu. Stravu deťom zabezpečuje Školská jedáleň trikrát denne.

            Materská škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí malej obce Utekáč.  Je situovaná v tichom prostredí obce, s pekným výhľadom na okolité lúky, hory a lesy. Exteriér MŠ poskytuje deťom dostatok možností na oddych, hry, zábavu, priestor pre estetické zážitky, praktickú činnosť detí, pohybové aktivity, ale aj možnosti na rozvoj poznania a realizáciu detí počas celého školského roka. Pozostáva zo školského dvora s rozsiahlou trávnatou plochou, multifunkčného ihriska a externého fitnescentra. Na školskom dvore majú deti k dispozícií hojdačky, šmýkačky, kolotoč, preliezačky, domček, pieskovisko a lavičku.

            Materská škola je umiestnená v budove Základnej školy s materskou školou Utekáč na prvom poschodí. Interiér materskej školy tvorí herňa, spálňa a miestnosť na osobnú hygienu. Šatňa je zriadená na chodbe pred triedou.                             

 Súčasťou materiálno – technického vybavenia je dostatočné množstvo hrového materiálu, detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, digitálna technika, interaktívne tabule. Pre kvalitné plnenie Školského vzdelávacieho programu sa snažíme zabezpečiť dostatočné množstvo spotrebného materiálu na výtvarné, pracovné a grafomotorické činnosti.