Zamestnanci MŠ

Alena Štromajerová

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
telefónne číslo: 0910 361 670

Barbora Kalmárová

učiteľka MŠ