Školský klub detí

Vychovávateľka: Ing. Viera Nikoličová