Zamestnanci školy

Personálne obsadenie

Vedenie školy: 

riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Brezňák

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Alena Štromajerová

Vyučujúci:

Mgr. Veronika Badinková – učiteľka nižšie stredné vzdelávanie

Ing. Ľubomíra Bavalová – učiteľka nižšie stredné vzdelávanie

Ľudmila Čavojová – učiteľka nižšie stredné vzdelávanie, výchovný poradca

Mgr. Lenka Čejteyová – asistent učiteľa (MD)

Mgr. Gabriela Kušpálová – asistent učiteľa

Mgr. Marcela Skruteková – učiteľka primárne vzdelávanie

Mgr. Nina Šajgalíková – učiteľka nižšie stredné vzdelávanie

Barbora Kalmárová – učiteľka predprimárne vzdelávanie

Vychovávateľka ŠKD:

Denisa Klapišová (MD)

Ing. Viera Nikoličová