Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor: MDD

Heureka News

Tanečný a hudobný odbor: Dni obce Utekáč

Tanečný a hudobný odbor: Deň matiek

Výtvarný odbor: Svetový deň včiel

Heuréka Talent

Výtvarný odbor

Heureka News

Tanečný odbor: Nácvik choreografie

Výtvarný odbor: Afrika, zvieratá z kartónu

Tanečný odbor: Cvičenia a hry na rozvoj sluchového vnímania, opakovanie choreografie a nácvik ľudového tanca

Výtvarný odbor: Koláž a roláž

Tanečný odbor: Prúdové cvičenia, opakovanie choreografií a opakovanie základov klasického tanca

Výtvarný odbor: Kresba – Bežím, cvičím, tancujem – mladší žiaci
reliéf (jarná tematika) – starší žiaci

Heureka News

Výtvarný odbor: Austrálske endemity

Tanečný odbor: Masážne cvičenia a opakovanie tanca

Tanečný odbor: Prúdové cvičenia a opakovanie tanca

Výtvarný odbor: Praveké nástenné maľby

Heuréka News

Tanečný odbor: Nácvik nového tanca

Výtvarný odbor: Zážitky z fašiangového sprievodu a návrh jarnej pohľadnice

Výtvarný odbor

Tanečný odbor: Cvičenia v rôznych pozíciách a opakovanie tanečných prvkov

Výtvarný odbor

Tanečný odbor: Prúdové cvičenia a nácvik tancov

Výtvarný odbor: Rozprávkové postavy a zimná krajina

Tanečný odbor: Prvá hodina po vianočných prázdninách

Heuréka News 2023

Vianočné vystúpenie

Hudobný odbor: Vianočné vystúpenie Kokava nad Rimavicou

Výtvarný odbor: Práce so zimnou tematikou

Tanečný odbor: Nácvik vianočného tanca – 3. ročník

Výtvarný odbor

Tanečný odbor: Prúdové cvičenie – 3. ročník

Tanečný odbor: Prúdové cvičenie a nácvik vianočného tanca – 1. a 2. ročník

Výtvarný odbor

Tanečný odbor: Cvičenia s loptou v rôznych východiskových polohách – 3. ročník

Tanečný odbor: Cvičenia s loptou v rôznych východiskových polohách a nácvik vianočného tanca – 1. a 2. ročník

Heuréka News – November

Tanečný odbor: 1. a 2. ročník

Výtvarný odbor

Heuréka News

Tanečný odbor: 3. ročník

Tanečný odbor: Masážne a relaxačné cvičenia a nácvik ľudového tanca – 1. 2. ročník

Výtvarný odbor: Vrstvenie vodovými farbami

Výtvarný odbor: Jesenné tvorenie

Tanečný a hudobný odbor: Vystúpenie v Kokave nad Rimavicou pri príležitosti Úcty k starším

Tanečný odbor: Pohybová improvizácia – 3. ročník

Tanečný odbor: Opakovanie známych pohybových hier a nácvik ľudového tanca – 1. a 2. ročník

Výtvarný odbor: Tekvice

Tanečný odbor: Prípravy na vystúpenie k Úcte starším

Výtvarný odbor: Huby

Tanečný odbor: Masážne a koordinačné cvičenia – 3. ročník

Tanečný odbor: Osvojenie nových pohybových a hudobno-pohybových hier – 1. a 2. ročník

Výtvarný odbor: Jarabiny

Tanečný odbor: Pohybová príprava a základy klasického tanca – 3. ročník

Tanečný odbor: Pohybová príprava 1. a 2. ročník

Výtvarný odbor: Prvé práce

Náborová akcia SZUŠ

Hudobný a tanečný odbor: Dni obce Utekáč

Tanečný odbor: Heuréka Talent

Výtvarný odbor: Obec v ktorej žijem

Výtvarný odbor: Deň včiel

Tanečný odbor: Prípravy na Heuréka Talent

Výtvarný odbor: Čerešňové stromy

Výtvarný odbor: Deň Zeme

Výtvarný odbor: Veľkonočné vajíčka

Výtvarný odbor: Práca so škvrnou

Tanečný odbor: Opakovanie základných ľudových prvkov

Výtvarný odbor: Medzinárodný deň vtáctva

Tanečný odbor: Cvičenia v základných pozíciách a opakovanie základných tanečných ľudových prvkov

Výtvarný odbor: Jar a nerasty

Tanečný odbor: Pohybová príprava a opakovanie známych choreografií

Výtvarný odbor: Bahniatka

Tanečný odbor: Nácvik klasického tanca

Tanečný odbor: Nácvik spoločenského tanca – Valčík