Deň matiek

Dňa 21.05.2023 sa v sále kultúrneho domu obce Utekáč, uskutočnil program pri príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa v ňom deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Utekáč a taktiež aj žiaci Súkromnej základnej školy Utekáč.

Deň Zeme v MŠ

V priebehu celého týždňa sme sa s deťmi venovali aktivitám zameraným na ochranu našej Zeme. Vyrábali sme si našu planétu Zem pomocou rôznych techník, naučili sme sa triediť odpad a to pomocou IKT prezentácie, rozhovorov a opisov obrázkov. Nechýbalo ani zbieranie odpadu v okolí našej materskej školy a aj na Uhrinke. Vyzbieraný odpad sme si následne roztriedili do príslušných kontajnerov.

Deň Zeme

Organizátormi tohto dňa boli žiaci ôsmeho ročníka, ktorí pripravili deň plný aktivít . Hry, kvíz, sadenie stromčekov a samozrejme nemohol chýbať zber odpadu v našej prírode.