Veľká noc v materskej škole

Deti materskej školy sa týždeň pred Veľkou nocou venovali výrobe veľkonočných vajíčok a to pomocou rôznych techník, svojimi vyrobenými vajíčkami prispeli výzdobe parku v obci a nemohlo chýbať ani hľadanie veľkonočných čokoládových vajíčok na školskom dvore – ktoré sa deťom páčilo najviac.

DEŇ VODY

22. marec -DEŇ VODY, pripravený žiakmi 7. ročníka a prežitý celou školou. Ďakujeme pánovi M. Pupalovi, ktorý nás naučil vyhľadávať prameň vody.

Beseda

Dňa 16.03.2023 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom v Kokave nad Rimavicou. Po besede sa žiaci išli posilniť do miestnej cukrárne.